FAQ

 • Otázka: Mohou být při ozonizaci v místnosti lidé?
  • Odpověď: V ozonizovaném prostoru nesmí být přítomni lidé, zvířata, živé rostliny. Akvarium v místnosti být může, ve vodním prostředí v tomto případě nedosáhne ozon nebezpečných hodnot, právě naopak prospěje.
 • Otázka: Po ozonizaci místnosti je vidět lehká mlha je to v pořádku?
  • Odpověď: Ano, po delší ozonizaci lze pozorovat mírný opar. Není nebezpečný. V případě, že chcete po ozonizaci místnost ihned užívat, je doporučeno místnost vyvětrat. Pokud budete ozonovat místnost na časový spínač a po vypnutí užívat místnost později, např. druhý den, není třeba místnost za každou cenu větrat, ozon se rychle rozpadá.
 • Otázka: Ozon je slabě cítit i druhý nebo třetí den je to v pořádku?
  • Odpověď: Ano, ozon má poločas rozpadu 25 min při teplotě 20 stupňů C. To znamená, že polovina množství ozonu v místnosti se za tuto dobu rozpadne, ze zbylé poloviny se opět za 25 minut rozpadne polovina atd. Nebo-li koncentrace ozonu pomalu klesá. Hodnota koncentrace ozonu, kterou člověk registruje je velice nízká (0,01ppm) a daleko pod prahem nebezpečnosti a pokud je ozon stále mírně cítit není čeho se obávat. Dodává to pocit fresh prostředí.
   
 • Otázka: Jakou mám zachovávat při použití ozonu bezpečnost?
  • Odpověď: V ozonizovaném prostoru nesmí být přítomni lidé, zvířata, živé rostliny. Při vstupu do čerstvě a silně ozonizovaného prostoru doporučujeme zadržet dech, nebo alespoň dýchat mírně a otevřít okna. Při vstupu např. za 1h po ozonizaci si není třeba dělat žádné starosti. Co je ale skutečně nebezpečné je přímo vdechnout ozon z výstupu ozonizéru. Koncentrace na výstupu je vysoká a při nadechnutí by hrozilo poškození jemných řasinkových plicních buňek a jejich nevratná přeměna na dlaždicový neaktivní typ.
 • Otázka: Je doba koronaviru, jak mám dezinfikovat věci a nákupy?
  • Odpověď: Co se týká potravin nebo nákupů drobných věcí je ideální naskládat věci do našeho dezinfekčního praktického vaku OB7. Je vybaven destruktorem ozonu a tak lze bez starosti dezinfikovat kdekoli. Pokud nemáte vak, potom je praktické řešení napojenou hadičkou z generátoru vhánět ozon přímo do nákupní tašky (síťovka není zrovna optimální) a to v nějakém prostoru, kde nebude vadit únik ozonu do prostředí. Ozonizace cca 15-30min
 • Otázka: Je mám odhadnout dobu ozonizace místnosti?
  • Odpověď: Zjednodušeně – u přístrojů produkujících 1g O3/h se lze řídit pravidlem 1 m3 místnosti ozonizovat 1minutu.             Příklad: místnost 5m x 4m x 2,1m, tedy plocha 20m2, objem 42m3 by se měl tímto přístrojem ozonizovat 42 minut. Pokud je přístroj výkonnější, dobu lze přiměřeně zkrátit. Jinak samozřejmě nic nezkazíme pokud po vypnutí generátotu nechame ozon ještě chvíli působit (např. 30min) a potom vyvětráme a užíváme.